Cd – Dvd RW Nedir ?

Optik okuyucu olarak ta bilinirler. Sonundaki RW (read-white) terimlerinin türkçe karşılığı okuma ve yazmadır. Yani hem cd yazar hem cd okur.  Sadece CD-R yazıyorsa sadece okur. CD-RW de ise hem okur hem yazar. Aynı mantık DVD’de de geçerlidir. DVD ile CD arasındaki fark ise kapasite farkıdır. Bir cdye 700 mb. veri yazılabiliyorken bir dvdye 4.7 GB veri yazılabilir. Çift katmanlı DVDlerde ise bu boyut 8 GB ve üzeridir.